Personalizuota edukacija - siekiantiems pranašumo

Personalizuota edukacija

Personalizuota edukacija – tai švietimo procesas, kurio metu asmuo įgauna reikiamų kompetencijų, išnaudoja savo potencialą asmeninio tobulėjimo srityje ir įgyja pranašumo.

Peržiūrėti paslaugas

Kas yra personalizuota edukacija?

Personalizuota edukacija – tai tam tikras švietimo modelis. Šis modelis visiškai sufokusuotas į individualius besimokančiojo poreikius, pomėgius ir asmenines savybes. Personalizuotą edukaciją galima laikyti tradicinio mokymo alternatyva arba evoliucija. Nuo XIX a. mokymas vyko grupėse. Besimokantieji buvo skirstomi pagal amžių arba mokomojo dalyko lygį į grupes. Grupėms taikoma mokymo sistema atitinkanti amžių arba lygį. Tai yra nebloga sistema, jei grupės mažos, o visi susirinkusieji nori tiesiog išmokti tam tikro dalyko bendrų bruožų.

Personalizuota edukacija žvelgia į mokymąsi kitu kampu – mums nėra labai svarbu, koks Jūsų lygis ar amžius. Mums daug svarbiau, kokie Jūsų tikslai, pomėgiai, įpročiai. Programa yra sudaroma būtent pagal šiuos kriterijus: ko Jūs konkrečiai norite išmokti, kokios temos jus sudomins ir motyvuos ir, žinoma, kiek tam skirsite laiko ir kada, kokiu būdu. Mes neturime tradicinių vadovėlių – mes mokome iš Jums įdomios literatūros, video, periodinių leidinių. Siekiame, kad Jūs pasinertumėte į pasirinkto mokomojo dalyko gylį, bet tai darydami, plėstumėte savo akiratį. Painu? Labai supaprastinus – jei jums patinka klasikinė grožinė literatūra, ir jūs norite išmokti vokiečių kalbos – gali būti, kad pamokose nagrinėsime E. M. Remarko kūrinius.

Kokia personalizuotos edukacijos nauda?

Kiekvienas žmogus yra unikalus, turintis savitų savybių, charakterio ypatybių, skirtingai bendrauja, kitaip mąsto, turi savo mokymosi stilių. Mokymosi programos, skirtos konkrečiam asmeniui, yra efektyviausios, įdomiausios bei atnešančios pačius geriausius rezultatus.

Pasak žymaus edukologijos mokslininko Malcolm S. Knowles, kad mokymasis būtų efektyvus, svarbu psichologiškai pritaikyti mokymą ne tik prie asmenybės poreikių, bet ir prie besimokančiojo amžiaus tarpsniui būdingų socialinių rolių. Jeigu mokymosi proceso metu į tai atsižvelgiama, atsiranda motyvacija, suteikiama prasmė mokytis ir pasiekiama norimų rezultatų. Juk žmonės susikaupia mokytis tik tada, kai aiškiai suvokia mokymosi naudą ir prasmę, kai suvokia mokymąsi, kaip tam tikrą realių gyvenimiškų užduočių ar problemų sprendimo būdą. Jeigu sukuriama besimokančiojo motyvacija ir parenkamas tinkamiausias mokymosi stilius, sėkmingų rezultatų pasiekiama greičiau ir lengviau.

Kokie personalizuotos edukacijos išskirtinumai?

Personalizuota edukacija nuo bendrinių, diferencijuotų ar individualių edukacijų skiriasi holistiniu požiūriu į edukaciją. Tik personalizuotos mokymų programos atsižvelgia į besimokančiojo jausmus, įgimtą smalsumą, motyvus, klausimus, susirūpinimus ir, žinoma, unikalius tikslus. Besimokantysis dalyvauja ne tik mokymo procese, jis prisideda prie paties mokymo kūrimo, nes jo individualūs asmenybės bruožai ir poreikiai lemia mokymosi stilių.

Personalizuotos edukacijos elementai:

  • Besimokančiojo profilio sukūrimas. Edukacijos specialistai išsiaiškina besimokančiojo stipriąsias ir silpnąsias mokymosi puses, ankstesnę mokymosi patirtį, išgrynina tikruosius poreikius, tikslus bei motyvacinius aspektus. Taip sukuriamas besimokančiojo profilis, pagal kurį randamas tinkamiausias edukacinis sprendimas.
  • Personalizuotų mokymosi būdų parinkimas. Pagal asmenybės savybes, motyvaciją ir tikslus kiekvienam besimokančiajam parenkamas ir pritaikomas labiausiai jam tinkantis mokymosi stilius, numatomas procesas.
  • Patogios mokymosi aplinkos ir geros atmosferos sukūrimas. Mokymosi aplinka, laikas ir edukacijos specialisto dėstymo stilius parenkami pagal besimokančiojo mokymosi stilių ir esamus poreikius.
  • Progreso vertinimas. Mokymosi proceso metu užsibrėžiami tarpiniai ir galutiniai tikslai. Stebima, kontroliuojama ir vertinama, kaip sekasi įgyvendinti šiuos tikslus, ar nereikia koreguoti esamų tikslų ir užsibrėžti naujų.

Ko siekia egoPERFECTUS?

Sujungusi geriausių specialistų žinias su dešimtmečius siekiančia patirtimi, egoPERFECTUS atvėrė galimybes naujai edukacijos bangai Lietuvoje, kuri pakeis požiūrį į asmeninį mokymą ir mokymąsi. Mes manome, jog šiuolaikinio žmogaus sėkmė neatsiejama nuo jo individualumo, savitumo, asmeninio pranašumo. Personalizuota edukacija Jums padės atskleisti ir išvystyti šias stiprias savybes.

Turite klausimų?

+370 694 57384

Personalizuotos edukacijos paslaugos

Individualūs kalbų kursai


Personalizuoti kalbų kursai su egoPERFECTUS vyksta tiesiog kitaip nei įprasta. Pagal Jūsų išsikeltus tikslus kartu išsirenkame Jums aktualias tematikas ir mokymų medžiagą. egoPERFECTUS nenaudojame tipinių vadovėlių – mokomės iš Jums aktualių ir įdomių šaltinių – video medžiagos, periodinių leidinių.  

Daugiau

Studijos užsienyje


Profesionalios konsultacijos dėl studijų užsienyje. egoPERFECTUS specialistai naudoja originalią egoMAPPING metodiką, kuri padeda išsiaiškinti tikruosius tėvų ir moksleivių poreikius, atrasti moksleivių gabumus bei parinkti tinkamiausius aukštojo mokslo geriausiuose užsienio universitetuose variantus.

Daugiau

Karjeros planavimas


Bendradarbiaudami su Lietuvos, JAV ir Didžiosios Britanijos specialistais galime Jums pasiūlyti platų karjeros ir savęs pažinimo paslaugų paketą. Karjeros testai ir stovyklos, savęs pažinimo sistemos ir konsultacijos su geriausias specialistais ir psichologais padės Jums rasti savo karjeros kelią.

Daugiau

Vidurinis mokslas užsienyje


Mūsų profesionalių konsultantų patirtis, bendradarbiavimas su prestižinėmis vidurinėmis mokyklomis visame pasaulyje bei naudojama egoMAPPING metodika leidžia pasiūlyti tinkamiausias vidurinio išsilavinimo ir mainų galimybes moksleiviams, atsižvelgiant į jų individualias savybes, gabumus ir poreikius. Lydėsime tėvus ir jų vaikus kiekviename žingsnyje: nuo tinkamo mokyklos pasirinkimo iki pirmosios pamokos užsienyje.

Daugiau

Stovyklos užsienyje


Stovyklos užsienyje – kalbos mokymosi ir visapusiška asmeninio tobulėjimo galimybė. Bendradarbiaujame su pačių geriausių kalbų stovyklų visame pasaulyje organizatoriais, o stovyklas siūlome vadovaudamiesi egoMAPPING metodika, kuri padeda atrasti tinkamiausią moksleiviui stovyklą.

Daugiau

Seminarai ir Mokymai


Praktiniai mokymai įvairiomis temomis skirti personalo specialistams, vadovams, įmonėms ir tiesiog kiekvienam, kuris siekia asmeninio tobulėjimo. Mokysimės tokių įgūdžių kaip efektyvumo, prioritetų valdymo, sklandaus ir įtaigaus komunikavimo, atsparumo stresui ir daugybės kitų.

Daugiau

Korepetitorių paslaugos


Profesionalūs egoPERFECTUS mokomųjų dalykų korepetitoriai, remdamiesi originalia egoTRACKING metodika, nustato moksleiviui priimtiniausią mokymosi stilių, dalykus, keliančius motyvaciją, ir paruošia konkrečiam moksleiviui pritaikytą individualią mokymosi programą.

Daugiau