Personalizuota edukacija

Personalizuota edukacija – tai švietimo procesas, kurio metu asmuo įgauna reikiamų kompetencijų, išnaudoja savo potencialą asmeninio tobulėjimo srityje ir įgyja pranašumo.

Peržiūrėti paslaugas

Kas yra personalizuota edukacija?

Personalizuotą edukaciją galima apibūdinti kaip švietimo modelį, kurio edukacinės programos, mokymo požiūriai ir akademinės strategijos orientuotos į individualius besimokančiojo poreikius, interesus ir sociokultūrinę biografiją. Personalizuotą mokymą galima vadinti tradicinio mokymosi alternatyva, kuris yra šabloniškai taikomas visiems, neatsižvelgiant į besimokančiųjų mokymosi stilių, asmenines savybes ir prioritetus. Toks mokymasis vyksta laikantis vienodos mokymo strategijos, kuri be išimčių taikoma visiems besimokantiems grupės nariams. O personalizuota edukacija remiasi požiūriu, jog visas mokymas, jo metodika ir stilius turėtų būti orientuoti į besimokantįjį, jog būtina prisitaikyti prie individualios asmenybės. Pagrindinis personalizuotos edukacijos tikslas – individualius mokymosi siekius paversti pirminiais ir pagrindiniais kuriant mokymo planus bei koordinuojant mokymosi procesą.

Kokia personalizuotos edukacijos nauda?

Kiekvienas žmogus yra unikalus, turintis savitų savybių, charakterio ypatybių, skirtingai bendrauja, kitaip mąsto, turi savo mokymosi stilių. Todėl mokymosi programos, pritaikytos prie unikalių asmens savybių, yra efektyviausios, įdomiausios bei atnešančios pačius geriausius rezultatus.

Pasak žymaus edukologijos mokslininko Malcolm S. Knowles, kad mokymasis būtų efektyvus, svarbu psichologiškai pritaikyti mokymą ne tik prie asmenybės poreikių, bet ir prie besimokančiojo amžiaus tarpsniui būdingų socialinių rolių. Jeigu mokymosi proceso metu į tai atsižvelgiama, atsiranda motyvacija, suteikiama prasmė mokytis ir pasiekiama norimų rezultatų. Juk žmonės susikaupia mokytis tik tada, kai aiškiai suvokia mokymosi naudą ir prasmę, kai suvokia mokymąsi, kaip tam tikrą realių gyvenimiškų užduočių ar problemų sprendimo būdą. Jeigu sukuriama besimokančiojo motyvacija ir parenkamas tinkamiausias mokymosi stilius, sėkmingų rezultatų pasiekiama greičiau ir lengviau.

Kokie personalizuotos edukacijos išskirtinumai?

Personalizuota edukacija nuo bendrinių, diferencijuotų ar individualių edukacijų skiriasi holistiniu požiūriu į edukaciją. Tik personalizuotos mokymų programos atsižvelgia į besimokančiojo jausmus, įgimtą smalsumą, motyvus, klausimus, susirūpinimus ir, žinoma, unikalius tikslus. Besimokantysis dalyvauja ne tik mokymo procese, jis prisideda prie paties mokymo kūrimo, nes jo individualūs asmenybės bruožai ir poreikiai lemia mokymosi stilių.

Personalizuotos edukacijos elementai:

  • Besimokančiojo profilio sukūrimas. Edukacijos specialistai išsiaiškina besimokančiojo stipriąsias ir silpnąsias mokymosi puses, ankstesnę mokymosi patirtį, išgrynina tikruosius poreikius, tikslus bei motyvacinius aspektus. Taip sukuriamas besimokančiojo profilis, pagal kurį randamas tinkamiausias edukacinis sprendimas.
  • Personalizuotų mokymosi būdų parinkimas. Pagal asmenybės savybes, motyvaciją ir tikslus kiekvienam besimokančiajam parenkamas ir pritaikomas labiausiai jam tinkantis mokymosi stilius, numatomas procesas.
  • Patogios mokymosi aplinkos ir geros atmosferos sukūrimas. Mokymosi aplinka, laikas ir edukacijos specialisto dėstymo stilius parenkami pagal besimokančiojo mokymosi stilių ir esamus poreikius.
  • Progreso vertinimas. Mokymosi proceso metu užsibrėžiami tarpiniai ir galutiniai tikslai. Stebima, kontroliuojama ir vertinama, kaip sekasi įgyvendinti šiuos tikslus, ar nereikia koreguoti esamų tikslų ir užsibrėžti naujų.

Ko siekia egoPERFECTUS?

Sujungusi geriausių specialistų žinias su dešimtmečius siekiančia patirtimi, egoPERFECTUS atvėrė galimybes naujai edukacijos bangai Lietuvoje, kuri pakeis požiūrį į asmeninį mokymą ir mokymąsi. Mes manome, jog šiuolaikinio žmogaus sėkmė neatsiejama nuo jo individualumo, savitumo, asmeninio pranašumo. Personalizuota edukacija Jums padės atskleisti ir išvystyti šias stiprias savybes.

Turite klausimų?

+370 694 57384

Personalizuotos edukacijos paslaugos

Individualūs kalbų kursai


Mokome įvairių užsienio kalbų Lietuvoje ir užsienyje pagal individualius asmens, grupės ar įmonės tikslus. Remdamiesi egoTRACKING metodika, nustatome asmens, grupės ar įmonės darbuotojų lūkesčius, efektyviausią mokymosi stilių bei pasiūlome tinkamiausius individualius kalbų kursus.

Daugiau

Mokslas ir studijos užsienyje


Profesionalios konsultacijos dėl studijų užsienyje. egoPERFECTUS specialistai naudoja originalią egoMAPPING metodiką, kuri padeda išsiaiškinti tikruosius tėvų ir moksleivių poreikius, atrasti moksleivių gabumus bei parinkti tinkamiausius aukštojo mokslo geriausiuose užsienio universitetuose variantus.

Daugiau

Karjeros planavimas


Didžiojoje Britanijoje sukurtas originalus karjeros testas egoCOMPASS, kurio vieninteliai atstovai yra egoPERFECTUS – tai priemonė, padedanti atpažinti unikalios asmenybės savybes, polinkius į tam tikras veiklas bei tinkamiausias specializacijos kryptis, kurios garantuotų asmeninio tobulėjimo galimybę.

Daugiau

Kalbų stovyklos užsienyje


Kalbų stovyklos užsienyje – kalbos mokymosi ir visapusiška asmeninio tobulėjimo galimybė. Bendradarbiaujame su pačių geriausių kalbų stovyklų visame pasaulyje organizatoriais, o stovyklas siūlome vadovaudamiesi egoMAPPING metodika, kuri padeda atrasti tinkamiausią moksleiviui stovyklą.

Daugiau

Seminarai ir Mokymai


Praktiniai mokymai įvairiomis temomis skirti personalo specialistams, vadovams, įmonėms ir tiesiog kiekvienam, kuris siekia asmeninio tobulėjimo. Mokysimės tokių įgūdžių kaip efektyvumo, prioritetų valdymo, sklandaus ir įtaigaus komunikavimo, atsparumo stresui ir daugybės kitų.

Daugiau

Karjeros stovykla „egoSOLUTION“


Personalizuotos edukacijos kompanija „egoPERFECTUS“ kartu su profesionaliu karjeros konsultantu Ryčiu Jurkėnu ir koučingo specialistais sukūrė efektyvią savęs pažinimo ir karjeros tikslų išsikėlimo mokymų programą jaunuoliams. Ši karjeros planavimo stovykla – tai galimybė pažinti save, ugdyti sąmoningumą, savivertę ir atsakomybę už savo sprendimus. Visa tai skatins susikurti savo asmeninę ateities karjeros viziją ir veikti siekiant jos įgyvendinimo.

Daugiau

Korepetitorių paslaugos


Profesionalūs egoPERFECTUS mokomųjų dalykų korepetitoriai, remdamiesi originalia egoTRACKING metodika, nustato moksleiviui priimtiniausią mokymosi stilių, dalykus, keliančius motyvaciją, ir paruošia konkrečiam moksleiviui pritaikytą individualią mokymosi programą.

Daugiau

Karjeros planavimo ir lyderystės stovykla


Leiskite savo vaikui vasarą praleisti prasmingai. Rinkitės karjeros planavimo ir lyderystės stovyklą per anglų kalbą - Success Summer Crash Course. Šioje stovykloje moksleiviai gilinsis į karjeros planavimo ir savęs pažinimo temas kartu tobulindami anglų kalbos įgūdžius. Moksleiviai žinių semsis iš geriausių karjeros specialistų ir anglų kalbos trenerių.

Daugiau

egoMENTORING mentorystė


egoMENTORING sesijos padės sekti savo užsibrėžtų tikslų su karjeros konsultanto arba koučingo specialisto pagalba. Šių sesijų metu ne tiktai suformuojami asmeniniai karjeros tikslai, bet ir vystomos efektyviausios jų įgyvendinimo strategijos.

Daugiau

Vidurinis mokslas užsienyje


Mūsų profesionalių konsultantų patirtis, bendradarbiavimas su prestižinėmis vidurinėmis mokyklomis visame pasaulyje bei naudojama egoMAPPING metodika leidžia pasiūlyti tinkamiausias vidurinio išsilavinimo ir mainų galimybes moksleiviams, atsižvelgiant į jų individualias savybes, gabumus ir poreikius. Lydėsime tėvus ir jų vaikus kiekviename žingsnyje: nuo tinkamo mokyklos pasirinkimo iki pirmosios pamokos užsienyje.

Daugiau

Prigimčių ir intelektų testas


„Multiple Natures“ - kitoks asmenybės testas. Atlikus jį lengviau suprasite savo elgesio ypatybes: pažinsite savąsias prigimtis ir intelektus. Žinodami asmenines vidines savybes galėsite tinkamai išnaudoti savo potencialą, gebėsite rasti pasitenkinimą kasdieniniame gyvenime, priimti sąmoningus sprendimus renkantis karjeros kelią.

Daugiau